Wójt gminy Kozy

  1. zostaje wybrany wójtem Gminy Kozy w 1990 r. z ramienia „Komitetu Obywatelskiego”;
  2. podczas jego dwóch kadencji (8 lat) zmodernizowaniu ulega infrastruktura wsi – utwardzono i wyasfaltowano większość dróg (ok 60km), powstało 10 km chodników, uregulowano potoki, na których zbudowano 7 mostów;
  3. był współzałożycielem Związku Gmin Ziemi Bielskiej i zwolennikiem utrzymania województwa bielskiego;
  4. inicjuje rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach, a następnie jest pomysłodawcą i realizatorem budowy Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Kozach;
  5. dzięki jego staraniom powstaje kompleks sportowy w Kozach składający się z hali sportowej, zaplecza rehabilitacyjnego, siłowni, sali do gimnastyki korekcyjnej oraz krytej pływalni z basenem o długości 25 metrów;
  6. tworzy Izbę Historyczną Gminy Kozy, a następnie doprowadza do założenia Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz, zajmującego się ochroną i rewitalizacją zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie Gminy Kozy, działającego przy wyżej wymienionej Izbie;
  7. jest współzałożycielem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kozach;
  8. wraz ze Społecznym Komitetem Budowy Krzyża III Tysiąclecia (po śmierci Pana Czesława Zubra pełnił rolę przewodniczącego) doprowadza do posadowienia metalowego krzyża o wysokości 35 m na szczycie góry Hrobacza Łąka.

Comments are closed.