UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS SZKÓŁ MUNDUROWYCH

mun0Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Falfus, został zaproszony na uroczyste ślubowanie uczniów z naszego regionu, którzy rozpoczęli naukę w pierwszych klasach, działających w województwie śląskim, szkół mundurowych. Uroczystość odbyła się 26 października, w 18 Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym w Bielsku-Białej, według wojskowego ceremoniału oraz regulaminu musztry.

Szkoły „mundurowe” to technika i licea ogólnokształcące, które działają w ramach zespołów szkół prowadzonych przez katowicki Zakład Doskonalenia Zawodowego. Taki profil szkół stworzono dla młodzieży, która swoją przyszłość zawodową chce związać ze służbami mundurowymi, przede wszystkim z wojskiem i policją. W ślubowaniu wzięli udział uczniowie z Bielska-Białej, Andrychowa, Cieszyna, Tychów, Bytomia, Olkusza i Częstochowy. W swoim wystąpieniu, poseł Jacek Falfus podkreślił wielką rolę szkół mundurowych w wychowaniu patriotycznym młodzieży i zwrócił uwagę na szczególny charakter kształcenia dla dobra ojczyzny i jej obywateli. Życzył także młodym ludziom wytrwałości i godnego, w przyszłości, wykonywania tak odpowiedzialnych zawodów.

Comments are closed.