Starosta bielski

 1. w latach 1999-2001 r. pełni funkcję pierwszego starosty bielskiego;
 2. walczy o utrzymanie rangi Bielska-Białej jako stolicy Podbeskidzia;
 3. ustanawia Nagrodę Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina, wręczaną corocznie wybitnym osobom – mieszkańcom powiatu bielskiego w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie działalności kulturalnej, artystycznej, samorządowej i społecznej;
 4. jest współpomysłodawcą Dni Powiatu Bielskiego – imprezy integrującej społeczność lokalną, podczas której prezentowany jest dorobek artystyczny i kulturalny gmin położonych na terenie powiatu bielskiego;

starosta7

starosta61

 1. angażuje się w powołanie i zarejestrowanie Stowarzyszenia Region Beskidy, będącego zalążkiem polsko-czesko-słowackiego Euroregionu Beskidy;
 2. inicjuje działania zmierzające do podpisania partnerskiej umowy o współpracy i wzajemnych kontaktach z powiatem Erft-Kreis w Północnej Nadrenii-Westfalii, a następnie w roku 2000 doprowadza do podpisania partnerskiej umowy;
 3. współtworzy Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bielskiego, którego zadaniem jest wypracowanie płaszczyzny negocjacji i ustalenie wspólnych celów służących integracji gmin nowo powstałego Powiatu Bielskiego;
 4. działa w Polskim Komitecie Zwalczania Raka współpracującym z Beskidzkim Centrum Onkologii;
 5. w 2000 r. organizuje konferencję o sposobach zwalczania narkomanii i przestępczości nieletnich na terenie powiatu bielskiego;
 6. angażuje się w utworzenie w Czechowicach-Dziedzicach filii Politechniki Krakowskiej;
 7. osiąga spektakularny sukces, skutecznie walcząc o ustanowienie w Bielsku-Białej Krajowego Rejestru Sądowego;
 8. inicjuje współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych i średnich poprzez ustanowienie cyklicznego powiatowego szkolnego roku sportowego;
 9. wprowadza zwyczaj noworocznych spotkań ze sportowcami, twórcami, animatorami i działaczami kultury.

Comments are closed.