Działalność na rzecz rozwoju sportu w regionie

Kiedy w 2001 roku zostałem wybrany na posła do Sejmu RP, musiałem określić priorytety swojej działalności parlamentarnej. Zgodnie z moimi zainteresowaniami domeną mojej działalności stał się wówczas szeroko pojęty sport. Najistotniejszym elementem mojej aktywności w tym obszarze jest rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży oraz troska o rozpropagowanie szeroko rozumianej kultury fizycznej, jako elementu niezbędnego do pełnego rozwoju każdego człowieka.

Ze względu na moją wcześniejszą pozaparlamentarną działalność publiczną (1990-1998 – wójt gminy kozy; 1999-2001 – pierwszy starosta bielski) moje sportowe zainteresowania biegły równolegle w kierunku rozwoju samorządności lokalnej oraz promowania własnego regionu, tj. miasta Bielska-Białej, jako stolicy Podbeskidzia, a także powiatów: bielskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.

Przyczyniłem się do budowy szeregu obiektów sportowych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju sportu szkolnego, młodzieżowego, jak również wyczynowego na wyżej wymienionym terenie.

W czasie mojej działalności parlamentarnej, szczególnie w latach 2005-2007 kiedy władzę sprawowało „Prawo i Sprawiedliwość”, moje starania w zakresie budowania bazy sportowej w zakresie sportu wyczynowego zaowocowały, m.in.:

  1. wybudowaniem zespołu skoczni narciarskich (o progach konstrukcyjnych K-95, K-70 i K-40) usytuowanej na Skalitem w Szczyrku;
  2. powstaniem kompleksu do uprawiania biatlonu na Kubalonce w Wiśle, gdzie wybudowano nowoczesną strzelnicę sportowa oraz dokonano przebudowy (według wymogów FIS) narciarskich tras biegowych;
  3. doprowadzeniem przy współpracy Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu do ukończenia wieloletniej budowy skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince o progu konstrukcyjnym K-120.

Warunkiem koniecznym, by wyżej wymienione inwestycje mogły zostać zrealizowane ze środków budżetu Państwa, było podjęcie inicjatyw zmierzających do przekonania rządowych władz centralnych oraz wszystkich członków komisji Kultury Fizycznej i Sportu o korzyściach płynących z powstania tych obiektów właśnie tutaj, na naszym terenie w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Cieszyńskim, których efektem jest rozwój polskiego sportu wyczynowego. Rezultat ten osiągnąłem poprzez organizację wyjazdowych posiedzeń sejmowej komisji KFiS właśnie w Szczyrku z udziałem beskidzkich działaczy sportowych i przedstawicieli samorządu lokalnego miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego i cieszyńskiego.
Dodatkowym impulsem do szybkiej realizacji obiektów w Szczyrku i Wiśle było przyznanie Podbeskidziu i Śląskowi Cieszyńskiemu organizacji Młodzieżowych Europejskich Igrzysk w Narciarstwie Klasycznym w 2008 roku.

W zakresie rozwoju sportu szkolnego dzieci i młodzieży podjąłem współpracę z Ministerstwem Sportu oraz z samorządowymi przedstawicielami Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego i Ziemi Pszczyńskiej, efektem czego było zbudowanie w latach 2005-2007 szeregu boisk sportowych dla dzieci i młodzieży zrealizowanych w ramach programu budowy „Boisk wielofunkcyjnych” oraz programu „Blisko boisko”. W obecnym czasie rządów PO skutecznie wyeliminowano budowę boisk w ramach wyżej wymienionych programów na rzecz wprowadzenia koncepcji budowy „Orlików” – niestety o wiele droższych i przez to niedostępnych do realizacji przez wiele małych i mniej zamożnych gmin.

Comments are closed.