Służba publiczna

 1. zakłada Stowarzyszenie „Instytut Południowy”, zajmujące się rozwojem stosunków między Polską a krajami usytuowanymi na południe od niej (w tym również państwami zajmującymi obszar Półwyspu Bałkańskiego i Grecją). Jego celem jest utworzenie placówki naukowo-badawczej i współpraca Ministerstw Spraw Zagranicznych ww. państw, organizowanie konferencji popularnonaukowych inspirujących zacieśnienie kontaktów między powiatami (do tej pory odbyło się ich 10). Z inicjatywy stowarzyszenia w 2000 roku, odbyło się spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej w Bielsku-Białej i Szczyrku;
 2. jako współzałożyciel sprawuje funkcję honorowego członka „Euroregionu Beskidy” stawiającego sobie za główny cel współpracę przygraniczną, kreowaną przez samorządy powiatowe Podbeskidzia, Słowacji i Czech (region Frydek-Mistek). Obejmuje ona rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury (m.in. wspólne opracowanie projektów finansowych pozyskiwanych z funduszy UE), wymianę kulturalną i sportową itp.;

skocznia

 1. w latach 1999-2001 stoi na czele Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku-Białej pełniąc funkcję prezesa, a od 2001 r. zasiada w zarządzie Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach;
 2. działa w ramach Akcji Katolickiej;
 3. wraz ze Społecznym Komitetem Budowy Krzyża III Tysiąclecia (po śmierci Pana Czesława Zubra pełnił rolę przewodniczącego) doprowadza do posadowienia metalowego krzyża o wysokości 35 m na szczycie góry Hrobacza Łąka ;
 4. był prezesem Beskidzkiego Integracyjnego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego w Bielsku-Białej;
 5. jest członkiem Polskiego Komitetu Zwalczania Raka – Oddział Bielsko-Biała. Pełnił funkcję Przewodniczącego zarządu;
 6. od 2009 roku jest członkiem Stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielsku-Białej;
 7. od 2009 roku należy do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Bielsku-Białej, które zajmuje się współpracą (udzielaniem pomocy merytorycznej i materialnej) z organizacjami polonijnymi działającymi w państwach sąsiadującymi z Polską;
 8. jest członkiem kapituły Orderu „Uśmiech dziecka” nadawanego przez Stowarzyszenie „Serce dla Serca” w Bielsku-Białej;
 9. jest prekursorem ustanowienia Nagrody im. Ks. Józefa Londzina przyznawanej corocznie przez Starostę bielskiego osobom wyróżniającym się w społecznym działaniu na rzecz rozwoju powiatu bielskiego.

Comments are closed.