Konkurs Historyczny pod patronatem posła Jacka Falfusa

Z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu-Okręgu Śląskiego w Katowicach oraz R „WOM” w Bielsku-Białej, poseł Jacek Falfus po raz kolejny objął honorowy patronat nad Wojewódzkim Konkursem Historycznym.

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej, pogłębianie zainteresowań historią najnowszą oraz kształtowania postaw patriotycznych.
więcej

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków PiS

22 stycznia br., po uroczystościach upamiętniających Powstanie Styczniowe, w Gminnym Domu Kultury w Porąbce, odbyło się spotkanie opłatkowe z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych powiatu bielskiego, Gminy Porąbka, przedstawicielami środowiska seniorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, władzami Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości.

Spotkanie opłatkowe uświetnił występ kolędowy chóru „Zasolnica” wraz z dyrygentem Barbarą Gacek.

Obchody 154. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod patronatem Posła na Sejm RP Jacka Falfusa

W dniu 22 stycznia br., odbyła się uroczystość upamiętniająca 154 rocznicę Powstania Styczniowego oraz 104. rocznicę wmurowania na frontowej ścianie kaplicy św. Urbana w Porąbce tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterom tego powstania.

W uroczystościach w Porąbce, na zaproszenie posła Jacka Falfusa wzięło udział wielu przedstawicieli władzy państwowej tj.: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Senator Andrzej Kamiński, Starosta bielski Andrzej Płonka, Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, Wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, przedstawiciele samorządu powiatu, gminy Porąbka, tj. zastępca Wójta Gminy Porąbka Paweł Zemanek, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Drabek, radni gminy Porąbka, radni powiatowi, a także przedstawiciele środowiska seniorów, m.in. Wiceprzewodniczący Śląskiej Rady Seniorów Henryk Wójtowicz, wraz z delegacją Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, wraz z Prezesem Piotrem Haratem oraz członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości.
więcej

154 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Poseł na Sejm RP Jacek Falfus, jako inicjator corocznych obchodów wybuchu Powstania Styczniowego, serdecznie zaprasza na uroczystości upamiętnienia 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i 104-ej rocznicy wmurowania na frontowej ścianie kaplicy św. Urbana w Porąbce tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterom tego powstania.
Uroczystości odbędą się w kościele parafialnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Porąbce w dniu 22 stycznia 2017 roku.

W programie obchodów:

Godzina 11.00 – uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w 154 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
– Po Mszy Świętej złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wybuch Powstania Styczniowego w obecności wart honorowych i pocztów sztandarowych przy kaplicy św. Urbana obok Kościoła Parafialnego w Porąbce.

VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Uwaga

nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

flagaW imieniu organizatorów, tj. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Zarządu Okręgu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego” (w formule prezentacji multimedialnej).

Konkurs tradycyjnie już organizowany jest pod patronatem posła RP Jacka Falfusa, wojewody śląskiego, marszałka województwa śląskiego, kuratora oświaty oraz dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach..

Termin dostarczenia prac upływa dnia 21 grudnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 14 lutego 2017 r., tj. w 75 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w RODN „WOM” w Bielsku-Białej jest Urszula Rukasz – tel.(33) 812 37 15 , wew. 120, e-mail: urukasz@wombb.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

W załączeniu regulamin