Zdrowia, serdeczności i pokoju..

Podziękowanie

Konkurs Historyczny pod patronatem posła Jacka Falfusa

Z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu-Okręgu Śląskiego w Katowicach oraz R „WOM” w Bielsku-Białej, poseł Jacek Falfus po raz kolejny objął honorowy patronat nad Wojewódzkim Konkursem Historycznym.

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej, pogłębianie zainteresowań historią najnowszą oraz kształtowania postaw patriotycznych.
więcej

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków PiS

22 stycznia br., po uroczystościach upamiętniających Powstanie Styczniowe, w Gminnym Domu Kultury w Porąbce, odbyło się spotkanie opłatkowe z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych powiatu bielskiego, Gminy Porąbka, przedstawicielami środowiska seniorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, władzami Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości.

Spotkanie opłatkowe uświetnił występ kolędowy chóru „Zasolnica” wraz z dyrygentem Barbarą Gacek.

Obchody 154. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod patronatem Posła na Sejm RP Jacka Falfusa

W dniu 22 stycznia br., odbyła się uroczystość upamiętniająca 154 rocznicę Powstania Styczniowego oraz 104. rocznicę wmurowania na frontowej ścianie kaplicy św. Urbana w Porąbce tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterom tego powstania.

W uroczystościach w Porąbce, na zaproszenie posła Jacka Falfusa wzięło udział wielu przedstawicieli władzy państwowej tj.: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Senator Andrzej Kamiński, Starosta bielski Andrzej Płonka, Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, Wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, przedstawiciele samorządu powiatu, gminy Porąbka, tj. zastępca Wójta Gminy Porąbka Paweł Zemanek, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Drabek, radni gminy Porąbka, radni powiatowi, a także przedstawiciele środowiska seniorów, m.in. Wiceprzewodniczący Śląskiej Rady Seniorów Henryk Wójtowicz, wraz z delegacją Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, wraz z Prezesem Piotrem Haratem oraz członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości.
więcej