Program Polityki Prorodzinnej PiS „Teraz Rodzina”

Prawo i Sprawiedliwość już na początku 2012 r. opracowało i zaprezentowało opinii publicznej Pakiet „Teraz rodzina” kompleksowy i spójny pakiet rozwiązań mający za zadanie wspieranie polskich rodzin oraz posiadania dzieci.

15 lutego 2013 r. zorganizowaliśmy dużą debatę ekspercką o polityce prorodzinnej „Teraz Rodzina”. Na powyższą debatę była zaproszona odpowiedzialna za sprawy społeczne Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, która odmówiła udziału w tym ważnym wydarzeniu, dotyczącym kształtowania polityki prorodzinnej.

więcej

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

Zapytanie w sprawie wrogiego przejęcia Grupy Azoty.

Posiedzenie nr 39 w dniu 09-05-2013 (2. dzień obrad)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przyszłość polskiego przemysłu chemicznego jest zagrożona nie od dziś, bowiem wiadomo, że Rosjanie prowadzą zmasowaną operację przejęcia kapitałowego największych polskich zakładów z obszaru ciężkiej syntezy chemicznej. Grupa Azoty to obecnie największa w Polsce firma chemiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych i jeden z największych w Europie producentów nawozów sztucznych.
więcej

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

Zapytane w sprawie Fiat Auto Poland

Posiedzenie nr 31 w dniu 04-01-2013 (2. dzień obrad)

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! W przeciągu ostatnich 2 lat zatrudnienie w Fiat Auto Poland zmalało już o 1600 osób, choć nie były to rzeczywiście zwolnienia grupowe. Natomiast na koniec marca tego roku w Fiat Auto Poland w przeciągu 2,5 lat, jak łatwo wyliczyć, redukcja zatrudnienia wyniesie ok. 3 tys. pracowników. Szacuje się, że utrata 1 miejsca pracy w Fiat Auto Poland oznacza zwolnienie nawet 4 osób w firmach kooperujących. więcej

Wizyta Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Bratysławie.

spotkaniePoseł Jacek Falfus uczestniczył w roboczej delegacji Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Bratysławie. W dniach od 23 do 25 kwietnia 2013 roku Poseł Jacek Falfus odbył się szereg spotkań między innymi z Ambasadorem RP w Bratysławie, prezesem Słowackiego Komitetu Olimpijskiego, prezesem Słowackiego Komitetu Paraolimpijskiego.
więcej

Podziękowanie dla Posła

Podziękowanie

dla

Szanownego Posła na sejm RP

Pana Jacka Falfusa

za włączenie się w diecezjalny etap XIII Przeglądu pieśni Patriotycznej im Małgorzaty Papiurek poprzez sponsorowanie a tym samym wspieranie popularyzowania pieśni patriotycznej wśród dzieci i młodzieży naszego regionu i kształtowania ich poczucia tożsamości narodowej i więzi z ziemią ojczystą

Diecezjalny instytut Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko – Żywieckiej
Bielsko-Biała 27 kwietnia 2013r.

zobacz podziękowania: pdf