Obchody 152 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod patronatem
Posła na Sejm RP Jacka Falfusa i Prawa i Sprawiedliwości

SONY DSC
Już w 2012 roku z inicjatywy posła Jacka Falfusa w kościele Parafialnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Porąbce odbyła się uroczysta Msza św. oddająca hołd bohaterom Powstania Styczniowego w 149. rocznicę jego wybuchu. Po zakończeniu Mszy św. delegacja Prawa i Sprawiedliwości okręgu Bielsko-Biała w asyście pocztów sztandarowych, gości i wiernych złożyła kwiaty pod tablicą z napisem „1863-1913 Bohaterom Powstania Styczniowego”. Tablica została umieszczona na kaplicy św. Urbana w Porąbce w 1913 roku upamiętniając 50 rocznicę Powstania Styczniowego. Uczestnicy uroczystości zapalili znicze i wspólnie odmówili modlitwę za Ojczyznę i poległych za jej wolność w tamtym pamiętnym zrywie.

Kontynuacją tej inicjatywy są przygotowywanie już po raz czwarty kolejne obchody rocznicy Powstania Styczniowego.

Serdecznie zapraszam na:

– Niedziela 25 stycznia, godz. 11.00 – uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w 152 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia NMP w Porąbce.

– Po Mszy Świętej złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wybuch Powstania Styczniowego przy kaplicy św. Urbana obok Kościoła Parafialnego.

Serdecznie zapraszam
Jacek Falfus
Poseł na Sejm RP

Comments are closed.