O mnie

Poseł Jacek Falfus urodził się w 1951 roku, mieszka w Kozach. Jest wdowcem, ojcem dwojga dorosłych dzieci i dziadkiem trojga wnucząt. Ukończył studia na Wydziale Geodezji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1976-1978 pracował jako geodeta w OPGK w Krakowie, a od 1978 roku jako kierownik robót w przedsiębiorstwie „Geoprojekt” w Bełchatowie, Guben (dawne NRD) i Bielsku-Białej.

Od roku 1990 pełni funkcje publiczne. W latach 1990-1998 był wójtem gminy Kozy I i II kadencji, a 1998-2001 starostą powiatu bielskiego. Będąc starostą bielskim pełnił funkcję członka zarządu Związku Powiatów Polskich w Warszawie. W swojej aktywności samorządowej podejmował działania na rzecz utrzymania województwa bielskiego, uczestniczył w procesie tworzenia Stowarzyszenia „Region Beskidy” oraz Euroregionu Beskidy, w sposób znaczący przyczynił się do powołania Stowarzyszenia „Instytut Południowy” w Bielsku-Białej oraz wspierał utworzenie Akademii Techniczno-Humanistycznej. Brał udział w kreowaniu rozwoju Podbeskidzia poprzez wspieranie aktywnej współpracy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej. Zainicjował ustanowienie Nagrody im. Księdza Józefa Londzina przyznawanej corocznie przez Starostę Bielskiego, a obecnie jest członkiem Kapituły tejże nagrody.

W 2001 Jacek Falfus jako polityk lokalny uzyskał mandat poselski. Był współautorem zapisów nowelizujących ustawy o polskim sporcie. Uczestniczył w oficjalnej delegacji polskiej do Cardiff (Walia) gdzie Polska wraz z Ukrainą została wybrana jako organizator piłkarskich Mistrzostw Europy UEFA-Euro 2012. Zgłosił ponad 200 interpelacji z różnych dziedzin, pod tym względem jest jednym z kilku najaktywniejszych posłów. Wspierał wprowadzenie antykorupcyjnych zapisów autorstwa PiS przed wyborami samorządowymi w 2002 roku.

 

Poseł Falfus promuje Podbeskidzie i jego stolicę, miasto Bielsko-Biała, oraz Śląsk Cieszyński i Ziemię Pszczyńską jako region rozwijający się zarówno turystycznie, jak i gospodarczo.

nordic_walkingW swojej działalności poselskiej szczególny nacisk kładzie na inicjatywy związane z rozwojem oraz infrastrukturą gospodarczą południowej części województwa śląskiego. Organizował wyjazdowe posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu w Szczyrku, których efektem między innymi było wpisanie zespołu skoczni narciarskich SKALITE w Szczyrku oraz budowy nowych tras biegowych wraz ze stadionem biatlonowym na Kubalonce w Wiśle – do rządowego wykazu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu polskiego – finansowanych z budżetu Państwa.

Wielokrotnie podejmował starania o utrzymanie instytucji publicznych, po utracie przez miasto Bielsko-Biała statusu miasta wojewódzkiego. Spektakularnym sukcesem zakończyły się jego wielomiesięczne starania o utworzenie w Bielsku-Białej Krajowego Rejestru Sądowego w 2001 roku.

Poseł jest przewodniczącym bilateralnej polsko-słowackiej grupy parlamentarnej, przewodniczy Stowarzyszeniu „Instytut Południowy”, jest członkiem honorowym Euroregionu Beskidy oraz założycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Użyteczni dla Gminy Kozy”. Ponadto jest członkiem Akcji Katolickiej, a także pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. Jest również członkiem Stowarzyszeń „Wspólnota Polska” oraz „Dom Polski” z oddziałami w Bielsku-Białej

W partii „Prawo i Sprawiedliwość” pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Okręgowego PiS w Bielsku-Białej. Jest członkiem naczelnych władz PiS – Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości.

Comments are closed.