Stowarzyszenie Instytut Południowy

W roku 2000 Jacek Falfus wraz z 32 osobami założył Instytut Południowy w Bielsku-Białej. Na zebraniu założycielskim został wybrany prezesem i pełni tę funkcję do dziś. Idea powstania Instytutu zrodziła wcześniej w 1999 roku, a jej celem było wzmocnienie rangi miasta Bielska-Białej po zlikwidowaniu województwa bielskiego i stworzeniu nowego podziału administracyjnego terytorium Polski. Stowarzyszenie działa zatem na rzecz formalnego utworzenia Instytutu Południowego w Bielsku-Białej jako placówki badawczo-naukowej na wzór powołanych Instytutów Wschodniego i Zachodniego.

Stowarzyszenie nawiązuje do najlepszych tradycji współpracy narodów Europy Środkowej, a zwłaszcza współdziałania międzynarodowej demokratycznej opozycji w latach walki z komunistyczną dyktaturą, które służyło wolności narodów oraz otwierało perspektywę dla integracji europejskiej.

Niewątpliwym sukcesem w pierwszych latach działalności Instytutu była organizacja szeregu konferencji popularno-naukowych z udziałem polskich i zagranicznych dyplomatów. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie spotkania ministrów sprawiedliwości z państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Szczyrku, a następnie konferencji w Bielsku-Białej. Działalność Instytutu w ostatnich trzech latach opierała się głównie na organizowaniu „Bielskich Spotkań z Ambasadorami” w siedzibie rektoratu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Współpomysłodawcami tych spotkań byli Jacek Falfus oraz bielszczanin Mariusz Handzlik – Minister Departamentu Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ten młody wybitny polski dyplomata swoją działalnością przyczynił się do popularyzacji „Instytutu Południowego” oraz miasta Bielska-Białej.

Comments are closed.