Stowarzyszenie Region Beskidy i Euroregion Beskidy

20 lipca 1999 roku powołane zostało Stowarzyszenie „Region Beskidy” z siedzibą w Bielsku-Białej wraz ze swoimi odpowiednikami w Czechach i Słowacji. Celem stowarzyszenia jest koordynowanie działań w ramach Euroregionu Beskidy.

Jacek Falfus jest jednym z czterech założycieli najpierw Regionu Beskidy, a następnie po podjęciu współpracy z przedstawicielami samorządów z Żyliny i Frýdka – Místka, Euroregionu Beskidy, w którym pełnił funkcję członka zarządu. Po podjęciu pracy w parlamencie został członkiem honorowym Euroregionu Beskidy. Od roku 2001 wspiera współpracę między w/w krajami poprzez działalność w Polsko-Słowackiej Grupie Parlamentarnej (w ramach funkcjonowania Unii Międzyparlamentarnej) jako jej przewodniczący, a następnie wiceprzewodniczący.

9 czerwca 2000 r. w Domu Narodowym we Frýdku – Místku miało miejsce uroczyste podpisanie trójstronnej umowy o polsko-czesko-słowackiej wspólnocie „Euroregion Beskidy”. Polska cześć Euroregionu Beskidy administrowana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” zajmuje powierzchnię 3 037 km2, obszar ten zamieszkiwany jest przez blisko 720 000 osób.

Obecnie Stowarzyszenie Euroregion Beskidy jest czołowym filarem współpracy transgranicznej pomiędzy Polską, a Czechami i Słowacją.

Comments are closed.