Działalność poselska

Działalność parlamentarna:

Jacek Falfus od 2001 r. jest posłem na sejm IV, V, VI i VII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, wybranym przez mieszkańców Bielska- Białej, powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

W okresie działalności parlamentarnej poseł był członkiem komisji:

  1. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej;
  2. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa;
  3. Spraw Zagranicznych, Ochrony Środowiska;
  4. Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Od IV VII kadencji pracuje w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, w której od 2005 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Obecnie jest także członkiem Komisji Polityki Senioralnej.

Jego zainteresowania współpracą transgraniczną, szczególnie na pograniczu z Słowacją i Czechami, realizuje poprzez działalność w parlamentarnych grupach bilateralnych, a szczególnie w Polsko-Słowackiej, gdzie od 2000 roku pełnił funkcję najpierw przewodniczącego, a następie wiceprzewodniczącego. Ponadto jest członkiem Polsko-Norweskiej Grupy Parlamentarnej.

Obecnie jest członkiem 14 zespołów parlamentarnych, międzyinnymi: Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Wolności Słowa, Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, Parlamentarnego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy, Parlamentarnego Zespołu ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich, Parlamentarnego Zespołu ds Obrony Państwa Prawa, Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego oraz Parlamentarnego Województwa Karpackiego.

W VII kadencji był autorem ponad 100 wystąpień, interpelacji oraz zapytań poselskich. Wielokrotnie występował na posiedzeniach Sejmu. Kilkaset razy interweniował w regionie w spawach ważnych dla mieszkańców.

Poseł Jacek Falfus w 2002 r. powołuje do życia Biuro Porad Prawnych działające przy jego biurze poselskim w Bielsku-Białej, gdzie prawnicy do tej pory udzielili ponad 4500 porad prawnych. Porady prawne są bezpłatne.

 

jacekfalfus_pis

Comments are closed.